miercuri, 23 septembrie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ: România – un viitor „paradis” al sexului ieftin şi drogurilor legale?

Asociaţia EURO-AGORA - asociaţie înfiinţată în scopul promovării valorilor democratice universale şi valorilor culturale tradiţionale româneşti în spaţiul politic, cultural şi economic românesc şi european - a luat act de propunerile cuprinse în Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, document asumat şi de domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, prin care se încearcă acreditarea ideii că acceptarea “răului cel mai mic”, reprezentat de legalizarea drogurilor uşoare şi a sexului comercial, poate fi o rezolvare a derapajelor de la starea de normalitate. Asociaţia EURO-AGORA respinge categoric astfel de opinii şi propuneri contrare moralei creştine şi imposibil de acceptat de cetăţenii României.

Atragem atenţia asupra faptului că legalizarea prostituţiei şi a consumului de droguri va avea efecte nocive asupra moralităţii societăţii româneşti, oricum supusă de peste o jumătate de secol la pervertire prin promovarea falselor valori şi a dispreţului faţă de solidaritatea socială şi munca onestă. Criza economică nu trebuie să devină o justificare pentru prăbuşirea în prăpastia crizei morale şi nu poate fi rezolvată prin măsuri imorale. Eventualul câştig economic produs de “comerţul cu sex” şi de consumul de droguri “legale” va genera grave fenomene sociale, precum creşterea infracţionalităţii şi accelerarea degradării vieţii de familie, pentru a căror combatere statul va fi nevoit să aloce fonduri bugetare mult mai mari decât acest presupus profit economic.

Considerăm că drepturile omului sunt încălcate flagrant prin acceptarea ca normalitate, cu o acoperire aparent legală, a unor tratamente degradante pentru o fiinţă umană, aşa cum sunt practicarea prostituţiei şi consumul de droguri. Cerem clasei politice, reprezentanţilor partidelor politice, parlamentarilor şi celor aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică să respingă astfel de false soluţii pentru problemele cu adevărat îngrijorătoare constituite de prostituţie şi consumul de droguri. Ne exprimăm speranţa că acele grupuri de interese care doresc transformarea României într-o atracţie exotică pentru consumatorii de “turism sexual” nu vor reuşi să-şi impună voinţa în faţa instituţiilor statului.

Avem credinţa că atitudinea Bisericii Ortodoxe Române, biserica majoritară şi păstrătoarea moştenirii spirituale a poporului român, va fi respectată de opinia publică şi de cei direct vizaţi. Susţinem observaţiile şi propunerile oneste privind înlăturarea inechităţilor sociale şi discriminarea unor categorii socio-profesionale pe care le conţine Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, însă respingem categoric orice încercare de a impune aşa-zise soluţii care pot afecta grav societatea în ansamblul său şi pe fiecare cetăţean în parte.

Asociaţia EURO-AGORA adresează liderilor organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale şi membrilor clerului cultelor din judeţul Dolj apelul de a participa la o dezbatere publică serioasă şi argumentată cu privire la prostituţie şi consumul de droguri, singura modalitate democratică de a găsi soluţii morale şi eficiente de rezolvare a acestor grave probleme sociale.Asociaţia Euro-Agora Craiova
Centru de presă
coordonator Mihai Firică

Niciun comentariu: