duminică, 26 decembrie 2010

Sfântul Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan - tuturor celor sărbătoriţi, un gând curat şi LA MULŢI ANI!


Greu este astăzi a crede că cineva este gata a muri pentru Hristos. Greu este astăzi a crede că cineva poate într-adevăr să vadă Împăraţia lui Dumnezeu în clipa în care se săvârşeşte din viaţă.


Sfântul Ştefan a putut vedea pe Dumnezeu încă viu fiind şi a fost capabil să moară ucis cu pietre doar pentru că mărturisea pe Hristos împotriva tuturor opreliştilor şi vocilor care spuneau contrariul.

"Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stînd de-a dreapta lui Dumnezeu."

Sfânta Scriptură ne spune că Ştefan este întaiul mucenic al lui Hristos. Uciderea sa cu pietre a reprezentat începutul lungului şir de suferinţe trupeşti la care au fost supuşi creştinii în veacurile ce au urmat.

În Faptele Sfinţilor Apostoli (VI, 1-15; VII) ni se spune despre alegerea lui Ştefan şi a altor 6 diaconi.

"Şi a placut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales pe Ştefan,

bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi

pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din

Antiohia." (Faptele Sfintilor Apostoli, VI, 5)
Diaconia este prima treaptă a preoţiei. Iniţial diaconii slujeau la masa credincioşilor pentru ca mai târziu să devină ajutorul preoţilor în biserică.

În capitoulul VII este prezentată pe larg toată seria de acţiuni care duc la uciderea cu pietre – lapidarea – a Sfântului Ştefan.

"Şi scoţându-l afară din cetate, îl bateau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!

Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit." (Faptele Şfintilor Apostoli, VI, 58-60).
De unde provine prenumele Ştefan? -În greacă Stephanos Στέφανος inseamna "coroană" sau "cunună de lauri".

27 DEC. - TUTUROR CELOR SĂRBĂTORIŢI LE UREZ LA MULŢI ANI! MI SE UMPLE INIMA DE BUCURIE CĂ ÎN RÂNDUL CREŞTINILOR CARE POARTĂ NUMELE ACESTUI SFÂNT SE AFLĂ ŞI FIUL MEU, ŞTEFAN ALEXANDRU !

Niciun comentariu: